Hướng dẫn hạ quyền quản trị viên trong BM khi chưa đủ 7 ngày đăng nhập

Bước 1: Tạo Ứng dụng

- Thêm tất cả người dùng và ứng dụng (Thêm người)

Link tạo ứng dụng (Link 1): https://developers.facebook.com/

Bước 2: Tạo người dùng hệ thống

- Thêm tài sản là ứng dụng vừa tạo ở bước 1 vào người dùng hệ thống (Thêm tài sản)

Bước 3: Tạo mã truy cập người dùng hệ thống (Tạo mã mới)

- Chọn tên ứng dụng vừa tạo ở Bước 1

- Tích chọn toàn bộ các dòng được phép chọn tại mục "Quyền hiện có:"

- Copy đoạn mã vừa tạo và lưu lại

Bước 4: Lấy ID của quản trị viên mà bạn muốn hạ quyền

Link lấy ID QTV (Link 2): https://developers.facebook.com/tools/explorer/?method=GET&path=nh%E1%BA%ADpIDc%E1%BB%A7aBMv%C3%A0o%C4%91%C3%A2y%2Fbusiness_users&version=v13.0

- Dán đoạn mã truy cập vừa lấy được ở Bước 3 vào ô "Mã truy cập"

- Ứng dụng Facebook: chọn đúng tên ứng dụng vừa tạo ở Bước 1

- Copy ID BM thay thế vào chữ: nhậpIDcủaBMvàođây

- Chọn vào nút Generate Access Token (nút màu xanh dưới ô dán mã truy cập) => Tiếp tục

- Tại mục thêm quyền, chọn thêm 3 quyền sau: ads_management, ads_read, business_management

- Chọn lại vào nút Generate Access Token (nút màu xanh dưới ô dán mã truy cập) => Tiếp tục

- Tại đây hệ thống sẽ hiển thị ra toàn bộ thông tin người dùng hiện có trong BM, Copy lấy ID của người dùng (quản trị viên) mà bạn muốn hạ quyền và làm tiếp Bước 5

Bước 5: Hạ quyền Quản trị viên Admin BM thành Nhân viên

Link hạ quyền (Link 3): https://developers.facebook.com/tools/explorer/?method=POST&path=nhập%20ID%20vừa lấy%20được%20ở%20link%202%20vào%20đây&version=v13.0&role=EMPLOYEE

- Dán ID của quản trị viên mà bạn vừa lấy được ở bước 4 vào ô có chữ: nhập ID vừa lấy được ở link 2 vào đây

- Dán lại đoạn mã truy cập vừa lấy được ở Bước 3 vào ô "Mã truy cập"

Bước 6: Nhấn gửi và nhận thành quả

Hệ thống sẽ hiện thị ra dòng chữ "success": true nghĩa là bạn đã hạ quyền thành công!

Nếu bạn có nhu cầu mua via facebook thì liên hệ Admin nhé.

Bạn cần hỗ trợ?