Kiểm tra BM350 BM50 trực tiếp trong BM

Hiện tại Facebook đã chặn tất cả các tool check limit BM nên để phân biệt được đâu là BM350, đâu là BM50, chúng ta phải check trực tiếp trong BM qua một chức năng mà BM350 sử dụng được, còn BM50 thì không sử dụng được. Cách kiểm tra như sau:

Bước 1: Truy cập trang cài đặt doanh nghiệp: https://business.facebook.com/settings/apps?business_id=xxxxxxxx (xxxxxxxx là ID BM)

Bước 2: Chọn mục Ứng dụng, sau đó chọn Thêm

- Nếu dòng 2 sáng có thể nhấn vào được có nghĩa đây là BM350

- Nếu dòng 2 không sáng và không thể nhấn vào được có nghĩa đây là BM5

Anh em cũng có thể phân biệt qua pixel, BM350 có thể share pixel còn BM thì không thể share pixel, nhưng cách này thì phải tạo pixel và share tốn thời gian hơn rất nhiều so với các trên.

Ngoài ra, để hiểu rõ về quá trình Facebook đã thay đổi BM như thế nào trong suốt thời gian qua, anh em đọc bài dưới dưới đây: Phân biệt BM350 và BM50, BM350

Bạn cần hỗ trợ?