Viadayroi.com - Cung Cấp Nguyên Liệu Chạy Quảng Cáo Facebook Uy Tín

Trang chủ Đơn hàng Tài khoản

FACEBOOK ADS BM

BM 50 CỔ

68.000đ
BM 350 CỔ LIVE

119.000đ
BM350 KHÁNG 3 DÒNG

Năm tạo: 2023 , Tk đầu 50$, chạy lâu phá limit 250 - 1500 - nolimit

136.000đ
BM50 CỔ 2021

Limit 50$, Năm tạo 2021, Chưa tạo tài khoản quảng cáo

51.000đ
BM0 250 ngâm (Reg instagram)

Đã ngâm xấp xỉ 1 tháng trở lên, chưa tạo tkqc

255.000đ
BM8 | BM1 Limit 250$ Cổ

Đã Tạo 1 TKQC|Bao đổi tiền, múi giờ|Bao Paid lên BM5|Limit 250$ bao tụt

724.500đ
BM1 | BM5 Limit 250$ Cổ

Đã tạo sẳn 1 TKQC|Còn 4 slot chưa tạo|Bao tạo TKQC ra 250$|Bao nhét TKCN lên 250$

931.500đ
BM9 | BM0 Limit 250$

Chưa tạo TKQC|Bao tạo TKQC ra 250$|Bao nhét TKCN lên 250$lBao Paid lên BM5|Limit 250$ bao tụt

308.400đ
BM4 | BM5 250$

Bao ngâm 24h Bao tụt 48h Backup thêm người dùng ngay sau khi nhận BM Chỉ hỗ trợ lấy lại link trong 24h kể từ thời điểm mua hàng

475.200đ
BM6 | BM 50 Cổ 2017-2022

Tạo năm 2017-2022| Limit 25-50$ | Chưa tạo tkqc| Bm reg từ via ngoại

51.800đ
BM8 | BM350 Scan Ngoại Cổ (2015-2022)

Pay lên Bm3 Tạo Thêm 2tkqc | Hàng Cổ Khỏe | Random Đã Tạo TKQC hoặc chưa |Random limit 50-250$

142.800đ
BM9 | BM350 Cổ XMDT ( Tạo 1 Năm)

Sẵn TKQC Cổ tạo từ khi tạo BM add thẻ ít hold 9/10| Đổi được tiền tệ múi giờ | Bao pay lên Bm3 tạo thêm 2 tkqc|Limit random 50-250$

124.000đ
BM29 | BM50 Cổ Tạo 2022

Chưa tạo TKQC| Limit 25-50$

82.800đ
V1.30 | BM350 CỔ TẠO 2022

Chưa tạo TKQC|Bao Paid lên BM3| Limit 50-250$

103.500đ
V1.50 | BM350 CỔ (2018-2022) TRẮNG CHƯA TẠO TKQC

Created years: 2018-2022 BM350 is BM can share pixel, can create up to 2 more ads account after spending Limit tk tạo ra là 50$ - Starter ads limit 50 USD Liên hệ admin để out qtv BM - Please contact admin to leave all admin

128.700đ
BM1 | Bm 350 Cổ Năm Tạo 2021-2023

BAO PAY LÊN BM3|LIMIT 50$|BAO ĐỔI TIỀN TỆ|BM LẤY TỪ VIA NGƯỜI DỤNG TẠO|Nhận Xong Báo Admin Out Không Chịu Trách Nhiệm KHi Đã Out

94.300đ
BM13 | BM50$ Ngâm Kháng

Phù hợp nắm TKCN|Đã tạo TKQC -7 USD|Limit 25-50$

163.500đ
BM15 | BM350$ Ngâm Kháng -7USD

Đã Tạo 1TKQC -7 USD |Bao Paid Lên BM3|Bao Đổi Tiền, múi giờ| Limit 50-250$ | Đã VeryMail

204.900đ
BM10 | BM350 Kháng XMDT

Chưa Tạo TKQC|Tích Kháng XMDT |Limit 50$-250$ | Pay tay lên BM3

31.100đ
BM16 | BM350 Kháng 3 Dòng (Tạo Năm 1 Năm)

Random đã tạo or chưa tạo TKQC |Hàng kháng 3 dòng khoẻ |Pay tay lên BM3 | Limit 50$-250$

204.900đ
TUT LÀM BM 250$

share Tut link https://zalo.me/g/zoeslk281

1.800đ

ĐƠN HÀNG GẦN ĐÂY

...397 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
14 giây trước
...371 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
1 tiếng trước
...371 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
1 tiếng trước
...135 mua 1 Via Việt Nữ 50-1k FRIEND... với giá 42.500đ
2 tiếng trước
...duc mua 1 VIA VIỆT 20-600 BẠN BÈ (Nhiều ... với giá 60.000đ
2 tiếng trước
...135 mua 3 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 180.000đ
2 tiếng trước
...219 mua 1 Loại 6: Via Việt Cổ 2018-2021 ... với giá 120.000đ
3 tiếng trước
...23a mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
3 tiếng trước
...23a mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
3 tiếng trước
...23a mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
4 tiếng trước
...999 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
5 tiếng trước
...999 mua 1 Loại 5: Via Việt Cổ 2013-2021 ... với giá 55.000đ
5 tiếng trước
...044 mua 1 Loại 3: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 90.000đ
5 tiếng trước
...n01 mua 1 VIA VIỆT 20-600 BẠN BÈ (Nhiều ... với giá 60.000đ
6 tiếng trước
...399 mua 1 VIA VIỆT 20-600 BẠN BÈ (Nhiều ... với giá 60.000đ
7 tiếng trước
...4cn mua 1 Loại 5: Via Việt Cổ 2013-2021 ... với giá 55.000đ
7 tiếng trước
...aen mua 1 C13 | Clone Thailand - No 2FA... với giá 6.200đ
8 tiếng trước
...4cn mua 2 Loại 3: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 180.000đ
8 tiếng trước
...g2k mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
9 tiếng trước
...m37 mua 2 VIA VIỆT NỮ 3K-5K FRIEND TRÊN ... với giá 204.000đ
9 tiếng trước

NẠP TIỀN GẦN ĐÂY

...397 thực hiện nạp 500.000đ bằng Vietcombank thực nhận 500.000đ
2 tiếng trước
...371 thực hiện nạp 130.000đ bằng Vietcombank thực nhận 130.000đ
2 tiếng trước
...23a thực hiện nạp 60.000đ bằng Vietcombank thực nhận 60.000đ
3 tiếng trước
...219 thực hiện nạp 177.000đ bằng Vietcombank thực nhận 177.000đ
3 tiếng trước
...135 thực hiện nạp 220.000đ bằng Vietcombank thực nhận 220.000đ
4 tiếng trước
...23a thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
4 tiếng trước
...044 thực hiện nạp 90.000đ bằng Vietcombank thực nhận 90.000đ
5 tiếng trước
...399 thực hiện nạp 100.000đ bằng Vietcombank thực nhận 100.000đ
7 tiếng trước
...999 thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
7 tiếng trước
...m37 thực hiện nạp 204.000đ bằng Vietcombank thực nhận 204.000đ
9 tiếng trước
...g2k thực hiện nạp 180.000đ bằng Vietcombank thực nhận 180.000đ
9 tiếng trước
...aen thực hiện nạp 670.000đ bằng Vietcombank thực nhận 670.000đ
10 tiếng trước
...li4 thực hiện nạp 20.000đ bằng Thẻ cào thực nhận 14.000đ
10 tiếng trước
...234 thực hiện nạp 60.000đ bằng Vietcombank thực nhận 60.000đ
13 tiếng trước
...BEO thực hiện nạp 100.000đ bằng Vietcombank thực nhận 100.000đ
13 tiếng trước
...999 thực hiện nạp 33.000đ bằng Vietcombank thực nhận 33.000đ
14 tiếng trước
...024 thực hiện nạp 500.000đ bằng Vietcombank thực nhận 500.000đ
14 tiếng trước
...g2k thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
16 tiếng trước
...23a thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
16 tiếng trước
...g2k thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
17 tiếng trước