Viadayroi.com - Cung Cấp Nguyên Liệu Chạy Quảng Cáo Facebook Uy Tín

Trang chủ Đơn hàng Tài khoản

VIA VN SPAM - SEEDING

Loại 1: Via VN 2022-2024 (bạn bè 50-900)

Trên 18 tuổi - Năm tạo: 2023-2024. Định dạng: uid|pass|2fa|mail|passmail Khách hàng cần chọn độ tuổi, nhiều bài đăng, giới tính, chạy ads thì chọn loại khác

16.500đ
Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn bè 1000-2500)

Giới tính: random | tuổi: random | năm tạo: random; định dạng: uid|pass|2fa|mail|passmail|ngày sinh Khách hàng cần chọn độ tuổi, nhiều bài đăng, giới tính, chạy ads thì chọn loại khác

60.000đ
Loại 3: Via VN 2022-2024 (bạn bè 2600-3800)

Giới tính: random | tuổi: random | năm tạo: random; định dạng: uid|pass|2fa|mail|passmail|ngày sinh Khách hàng cần chọn độ tuổi, nhiều bài đăng, giới tính, chạy ads thì chọn loại khác

90.000đ
Loại 4: Via VN 2022-2024 (bạn bè 4000-5000)

Giới tính: random | tuổi: random | năm tạo: 2022-2024; định dạng: uid|pass|2fa|mail|passmail|ngày sinh Khách hàng cần chọn độ tuổi, nhiều bài đăng, giới tính, chạy ads thì chọn loại khác

120.000đ
Loại 5: Via Việt Cổ 2013-2021 (30 - 900 bạn bè)

Giới tính: random | tuổi: random | năm tạo: 2010-2017; định dạng: uid|pass|2fa|mail|passmail|ngày sinh Khách hàng cần chọn độ tuổi, nhiều bài đăng, giới tính, chạy ads thì chọn loại khác

55.000đ
Loại 6: Via Việt Cổ 2018-2021 (900-5000 bạn bè)

Giới tính: random | tuổi: random | năm tạo: 2010-2017; định dạng: uid|pass|2fa|mail|passmail|ngày sinh Khách hàng cần chọn độ tuổi, nhiều bài đăng, giới tính, chạy ads thì chọn loại khác

120.000đ
Loại 7: Via Việt Siêu Cổ từ 2010-2017 (1-5k bạn bè)

Giới tính: random | tuổi: random | năm tạo: 2010-2017; định dạng: uid|pass|2fa|mail|passmail|ngày sinh Khách hàng cần chọn độ tuổi, nhiều bài đăng, giới tính, chạy ads thì chọn loại khác

150.000đ
42.500đ
85.000đ
93.500đ
102.000đ
59.500đ

ĐƠN HÀNG GẦN ĐÂY

...g99 mua 1 Loại 1: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 16.500đ
25 phút trước
...g99 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
37 phút trước
...397 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
2 tiếng trước
...371 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
3 tiếng trước
...371 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
4 tiếng trước
...135 mua 1 Via Việt Nữ 50-1k FRIEND... với giá 42.500đ
4 tiếng trước
...duc mua 1 VIA VIỆT 20-600 BẠN BÈ (Nhiều ... với giá 60.000đ
4 tiếng trước
...135 mua 3 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 180.000đ
4 tiếng trước
...219 mua 1 Loại 6: Via Việt Cổ 2018-2021 ... với giá 120.000đ
5 tiếng trước
...23a mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
5 tiếng trước
...23a mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
5 tiếng trước
...23a mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
6 tiếng trước
...999 mua 1 Loại 2: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 60.000đ
7 tiếng trước
...999 mua 1 Loại 5: Via Việt Cổ 2013-2021 ... với giá 55.000đ
7 tiếng trước
...044 mua 1 Loại 3: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 90.000đ
7 tiếng trước
...n01 mua 1 VIA VIỆT 20-600 BẠN BÈ (Nhiều ... với giá 60.000đ
8 tiếng trước
...399 mua 1 VIA VIỆT 20-600 BẠN BÈ (Nhiều ... với giá 60.000đ
9 tiếng trước
...4cn mua 1 Loại 5: Via Việt Cổ 2013-2021 ... với giá 55.000đ
9 tiếng trước
...aen mua 1 C13 | Clone Thailand - No 2FA... với giá 6.200đ
10 tiếng trước
...4cn mua 2 Loại 3: Via VN 2022-2024 (bạn ... với giá 180.000đ
10 tiếng trước

NẠP TIỀN GẦN ĐÂY

...g99 thực hiện nạp 150.000đ bằng Vietcombank thực nhận 150.000đ
15 phút trước
...397 thực hiện nạp 500.000đ bằng Vietcombank thực nhận 500.000đ
4 tiếng trước
...371 thực hiện nạp 130.000đ bằng Vietcombank thực nhận 130.000đ
4 tiếng trước
...23a thực hiện nạp 60.000đ bằng Vietcombank thực nhận 60.000đ
5 tiếng trước
...219 thực hiện nạp 177.000đ bằng Vietcombank thực nhận 177.000đ
5 tiếng trước
...135 thực hiện nạp 220.000đ bằng Vietcombank thực nhận 220.000đ
6 tiếng trước
...23a thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
6 tiếng trước
...044 thực hiện nạp 90.000đ bằng Vietcombank thực nhận 90.000đ
7 tiếng trước
...399 thực hiện nạp 100.000đ bằng Vietcombank thực nhận 100.000đ
9 tiếng trước
...999 thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
9 tiếng trước
...m37 thực hiện nạp 204.000đ bằng Vietcombank thực nhận 204.000đ
11 tiếng trước
...g2k thực hiện nạp 180.000đ bằng Vietcombank thực nhận 180.000đ
11 tiếng trước
...aen thực hiện nạp 670.000đ bằng Vietcombank thực nhận 670.000đ
12 tiếng trước
...li4 thực hiện nạp 20.000đ bằng Thẻ cào thực nhận 14.000đ
13 tiếng trước
...234 thực hiện nạp 60.000đ bằng Vietcombank thực nhận 60.000đ
15 tiếng trước
...BEO thực hiện nạp 100.000đ bằng Vietcombank thực nhận 100.000đ
15 tiếng trước
...999 thực hiện nạp 33.000đ bằng Vietcombank thực nhận 33.000đ
16 tiếng trước
...024 thực hiện nạp 500.000đ bằng Vietcombank thực nhận 500.000đ
16 tiếng trước
...g2k thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
18 tiếng trước
...23a thực hiện nạp 120.000đ bằng Vietcombank thực nhận 120.000đ
18 tiếng trước